Aktualności

7 lipca 2019 w Winnicy Widok Wojszyn odbyło się doroczne Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły.

Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Stowarzyszenia w ubiegłym roku oraz zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2018 r. przedstawione przez Zarząd Stowarzyszenia.

Wśród innych dyskutowanych tematów był stan przygotowań do Kazimierskiego Winobrania, które w tym roku odbędzie się w dniach 31 sierpnia-1 września na zamku w Kazimierzu Dolnym oraz, organizowanego po raz pierwszy przez SWMPW, XIV Konwentu Winiarzy, również w Kazimierzu w dniach 16-17 listopada br.