Kontakt

Prezes: Jerzy Zdrzałka
tel. 797117345,  zdrzalka<at>winnicempw.pl
Wiceprezes: Mariusz Grabka
Mariusz Grabka  tel. 602155196, grabka<at>winnicempw.pl
Skarbnik: Zbigniew Kwiatoń
kwiaton<at>winnicempw.pl
Sekretarz: Grzegorz Bojanowicz
tel.696449559,   bojanowicz<at>winnicempw.pl
Członek zarządu: Adam Stręczywilk
tel. 602 495973,  streczywilk@winnicempw.pl

 

KRS: 0000310721

NIP: 7162760058

REGON: 060406959

Nr konta: Bank Pekao SA I o/Puławy 25 12402412 1111 001020824560

Adres: Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły

Lubelska 20, 24-123 Janowiec nad Wisłą