Władze

Zarząd

Prezes:    Jerzy Zdrzałka

Wiceprezes:   Mariusz Grabka

Skarbnik:    Zbigniew Kwiatoń

Sekretarz:   Grzegorz Bojanowicz

Członek zarządu:   Adam Stręczywilk

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Paweł Herbsztain

Członek: Andrzej Kwasek

Członek: Maciej Chruściel

Sąd Koleżeński

Przewodniczący:  Rafał Adamczyk

Członek: Tomasz Stola

Członek: Krzysztof Morek