O Stowarzyszeniu

 

Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły (SWMPW) jest społeczną organizacją zrzeszającą winiarzy uprawiających winorośl i produkujących wino na obszarze rozciągającym się w dolinie Wisły w środkowym jej biegu na odcinku od Zawichostu do Puław oraz raz w najbliższych jej okolicach.

Małopolski przełom Wisły to blisko 80 – kilometrowy odcinek rzeki biegnący w dolinie otoczonej przez wapienne wzgórza powstałe ze szczątków obumarłych w okresie kredy organizmów, żyjących w morzu które pokrywało te tereny.

Święto Wina w Janowcu rok 2014

SWMPW zostało powołane do życia w 2008 r. Obecnie członkami Stowarzyszenia jest 41 osób reprezentujących 33 winnice. Do Stowarzyszenia należą zarówno winiarze, którzy produkują i sprzedają wino jak i winiarze hobbyści, w tym członkowie wspierający. Misją Stowarzyszenia wspieranie rozwoju winnic na obszarze Małopolskiego Przełomu Wisły i w najbliższych jego okolicach, propagowanie produkcji lokalnego wina gronowego, zgodnej z zasadami sztuki winiarskiej a także promocja i dbałość o jego jak najwyższą jakość. Stowarzyszenie pragnie odbudować tradycję produkcji winiarskiej, która rozwijała się na tym obszarze od czasów średniowiecza.

Stowarzyszanie realizuje swoja misję podejmując szereg działań. Między innymi organizuje wymianę doświadczeń między członkami Stowarzyszenia oraz udziela fachowej pomocy członkom Stowarzyszenia oraz osobom chcącym założyć winnice na obszarze Małopolskiego Przełomu Wisły, Stowarzyszenie organizuje również szkolenia dla osób nie będących członkami SWMPW.

Współpracujemy z lokalnymi władzami oraz instytucjami społecznymi w celu wspólnego promowaniu produktów lokalnych i wspierania lokalnej przedsiębiorczości między innymi poprzez targi oraz imprezy promocyjne. Od wielu już lat Stowarzyszenie jest współorganizatorem, wraz z Muzeum Nadwiślańskim oraz gminą Janowiec, Święta Wina w Janowcu, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Święto Wina odbywa się tradycyjnie w ostatnią sobotę maja na dziedzińcu Zamku w Janowcu. W trakcie Święta Wina można degustować lokalnie wytworzone wina a także inne regionalne produkty. Od dwóch lat Stowarzyszenie organizuje wspólnie z Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki imprezę pod nazwą Kazimierskie Winobranie. Impreza odbywa się na dziedzińcu zamku w Kazimierzu Dolnym w miesiącu wrześniu i ma podobny charakter jak Święto Wina.

Wyrazem troski o najwyższą jakość win wyprodukowanych w regionie jest opracowanie i przyjęcie w 2008 Karty Winnic Małopolskiego Przełomu Wisły. Karta jest zbiorem zasad określających charakter produkowanych przez członków Stowarzyszenia win i standardy ich jakości. Wina, które spełniają określone w Karcie wymagania mogą używać oznaczenia „Karta Winnic Małopolskiego Przełomu Wisły”. Corocznie, w trakcie Święta Wina, panel specjalistów po przeprowadzeniu „degustacji w ciemno” nadaje wyróżnionym winom status Karty Winnic. Stowarzyszenie podejmuje działania w kierunku uzyskania dla lokalnych win statusu chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w sprawie wspólnej organizacji rynku wina.

Widok na dziedziniec zamku w Janowcu

Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu wykorzystanie położenia winnic w celu promocji walorów turystycznych i krajoznawczych regionu. Nasze winnice położone są w atrakcyjnych krajobrazowo miejscach oraz w pobliżu takich atrakcji turystycznych jak Kazimierz Dolny, Janowiec czy wąwozy Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych winnic i współpracy ze Stowarzyszeniem!

Prezes SWMPW:

Jerzy Zdrzałka

 

Dnia 25 lipca 2008 r. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

wpisał Stowarzyszenie Winiarzy MPW do Rejestru Stowarzyszeń

pod numerem: KRS: 0000310721 NIP: 7162760058 REGON: 060406959

Nr konta: Bank Pekao SA I o/Puławy 25 12402412 1111 001020824560

Adres: Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły

24-123 Janowiec nad Wisłą